Buku Baru

The Prodigal Prophet (Nabi yang melarikan diri)

Buku ini menunjukkan kedalaman yang tersembunyi dari Kitab Yunus serta memberi jawaban mengenai kesimpulan luar biasa dari perumpamaan ini